Medlemsaften

Medlemsaften med foredrag av Hans Chr. Pedersen

Vestoppland og Hadeland Harehundklubb gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer alle medlemmer til felles medlemsaften på Bjørnen Odnes tirsdag 14.08.2018 kl. 18:00.
Hans Chr. Pedersen har takket ja til å holde et foredrag om harer.

Pga matservering ber vi om at de som kommer til Bjørnen melder seg på til sekretær i respektiv klubb.

Vestoppland: Endre Sivesind, tlf. 414 37 027, e-mail: endre.sivesind@nammo.com
Hadeland: Magnus R. Skaug, tlf. 970 28 530, e-mail: mag_1990@live.no

Vi ønsker alle medlemmer i Vestoppland og Hadeland Harehundklubb vel møtt til en hyggelig kveld!

Adresse: Bjørnen Odnes eftf. AS Gamlevegen 4, 2879 ODNES