Dommersamling og annen viktig info

Dommersamling/Skogdag 7 september 19 Som tidligere annonsert blir det arrangert dommersamling/skogdag i samarbeid med Norsk Harehundklub. Stedet blir på samme sted som tidligere. Varpet Skytterbane. Oppmøte kl 06.00 Pga sammensetning av lag må vi ha tilbakemelding på om du vil […]

Medlemssamling

Medlemssamling 24/8-19 Vi i styret inviterer til medlemssamling den 24 august 2019 kl 12.00 på Lygna Skytebane med grilling og lerdueskyting. Vi kjører også dommermøte for jaktprøvedommerne våre kl 14.00. Se egen innkalling. Vi holder holder enkel grillmat. For de […]

Dommermøte!

Dommermøte 24/8-19 Vi kjører dommermøte samme dag og samme sted som medlemssamlinga. Lygna Skytterbane kl 14.00 Som kjent i tidligere utsendt mail, vil denne dagen være frivillig for dommerne våre. Hvis ikke alle møter opp, setter vi opp en dag […]