Dommerliste

Se dommerliste for tlf nr til dommer, om dere ikke allerede har fått kontakt.
Legger også ved oppdatert program, merk prøvetid endra til 5-8 timer. Kart over terrengene og deltakerliste.