UTSATT Jubileumsutstilling med Beagletreff

Vi har valgt og utsette utstillingen som skulle vært arrangert 21. mai til senere på sommeren i stedet for og avlyse.
Vi har sittet litt på gjerdet frem til i dag for og se hva slags anbefalinger som kom fra myndighetene.
Etter dagens pressekonferanse så tyder alt på at vi kan invitere til en hundefest på slutten av sommeren.
Vi kommer tilbake med eksakt dato på et senere tidspunkt.
På vegne av styret,

Bent A Storløkken