Endringer i styret

Endringer i styret i Hadeland Harehundklubb.
Nestleder Freddy Andre Haugen gikk inn som leder etter at leder Bent Arild Storløkken trakk seg fra sitt verv den 11/1-21.
Styremedlem Lars Magne Smedbøle går inn som nestleder. Begge sitter I disse verv frem til valg på årsmøte i 2021.

Mvh Styret i Hadeland Harehundklubb