Ringtrening

Det vil være ringtreninger på tirsdager frem til utstillingen på Jaren 25.05
18.30 på parkeringsplassen ved Hapro i Mohagen.