Styret

 

Rolle Navn Telefonnummer E-postadresse
Leder Tom Høibakk 90166110 odd.rd@imc.as
Nestleder Carl-Johan Rimstad 90876739 c.j.rimstad@hebb.no
Sekretær Magnus R. Skaug 97028530 mag_1990@live.no
Kasserer Jan Iver Bartnes 99741462 jbartnes@bbnett.no
Styremedlem Lars Magne Smedbøle 90522207 lms65@hotmail.no
Styremedlem Kjell Bentestuen 45013388 kjellbentestuen98@gmail.com
Styremedlem Bent Arlid Storløkken 46546337 storlokken@outlook.com
1.vare/Ungdomsgruppe Kenneth Rønningen 99335464 kennethronningen@hotmail.com
2. vara Rune Rønningen 99559308 r-roenni@online.no