Årsmøte!

Årsmøte for 2018 i Hadeland Harehundklubb Røde Kors huset på Ringstad 22. Mars,  kl 19.00 Saksliste   Åpning Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Årsberetning Revidert regnskap Forslag Valg