Årsmøte!

Årsmøte for 2018 i Hadeland Harehundklubb
Røde Kors huset på Ringstad 22. Mars,  kl 19.00

Saksliste

 

  1. Åpning
  1. Godkjenning av innkalling
  1. Valg av ordstyrer og referent
  1. Årsberetning
  1. Revidert regnskap
  1. Forslag
  1. Valg