DM- Distrikt 4, 3. og 4. November

Nå nærmer det seg DM, Hadeland Harehund klubb ønsker alle hjertelig velkommen. Vi vil ha standkvarter på Åstjern, plassen vi pleier å bruke.

Hyttene på Åstjern vil bli fylt opp mer flere personer i hver hytte. Det vil si at det ikke blir noen enerom.

Bestilling av overnatting rettes til Magnus Skaug på telefon 97028530 eller magnus.skaug@outlook.com

Pris per pers er 1200,-

Mer info rundt hytter finner på Åstjern.no

Dreiebok kommer på hjemmeside