Årsmøte for 2020

klubbe

På grunn av pandemien vi har over oss har vi besluttet å utsette årsmøte for 2020 til 13 mai 2021.

Samme dag avholder vi utstilling på Marienlyst.

Årsmøtet blir avholdt på Marienlyst på ettermiddag/kveld etter at utstillingen er avsluttet.

Formell innkalling kommer om ei uke eller to. Hold av dagen allerede nå!

Med vennlig hilsen

Styret