Innkalling til Årsmøte for 2020

Det er i dag sendt ut innkalling til Årsmøte 13/5-21 på mail til alle medlemmene. Til medlemmer som ikke har registrert mail i NKK systemet vil vi postlegge innkalling i løpet av få dager. Frister: Innsending av saker er 30 […]

Årsmøte for 2020

På grunn av pandemien vi har over oss har vi besluttet å utsette årsmøte for 2020 til 13 mai 2021. Samme dag avholder vi utstilling på Marienlyst. Årsmøtet blir avholdt på Marienlyst på ettermiddag/kveld etter at utstillingen er avsluttet. Formell […]