Innkalling til Årsmøte for 2020

Det er i dag sendt ut innkalling til Årsmøte 13/5-21 på mail til alle medlemmene. Til medlemmer som ikke har registrert mail i NKK systemet vil vi postlegge innkalling i løpet av få dager. Frister: Innsending av saker er 30 […]

Årsmøte for 2020

På grunn av pandemien vi har over oss har vi besluttet å utsette årsmøte for 2020 til 13 mai 2021. Samme dag avholder vi utstilling på Marienlyst. Årsmøtet blir avholdt på Marienlyst på ettermiddag/kveld etter at utstillingen er avsluttet. Formell […]

NHKF søker NKK om dispensasjon

Med bakgrunn i Corona situasjonen har NHKF søkt NKKs Jakthundkomite om dispensasjon fra pkt. 4 i jaktprøveregelverket vedrørende krav om utstillingspremiering for å kunne starte på jaktprøver sessongen 2020/2021. Eiere som starter på jaktprøver uten å ha vært på utstilling […]